Editorial Board: Volume 10


Select Year

.
.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Volume 10: 2018-2019

Fall 2018 Editor-in-Chief: Sharon Xu

Fall 2018 Publisher: Mark Krammer

Fall 2018 Editorial Board

Sean Chen, Serene Chen, Yaasir Dayani, Nameh Dhawan, Raunak Gera, Sooruj Ghangass, Adam Gillman, Kate Hall, Grace Lu, Sherry Lu, Shehryar Mansoor, Jim Zhou

Spring 2019 Editor-in-Chief: Sharon Xu

Spring 2019 Publisher: Mark Krammer

Spring 2019 Editorial Board

Serene Chen, Yaasir Dayani, Nameh Dhawan, Raunak Gera, Sooruj Ghangass, Adam Gillman, Rahul Guggali, Sherry Lu, Shehryar Mansoor, Kayla Pandza, Jackie Wang, Gary Wu, Zoe Yang, Jim Zhou