Editorial Board: Volume 7


Select Year

.
.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Volume 7: 2015-2016

Fall 2015 Editor-in-Chief: Lily Liao

Fall 2015 Publisher: Jitesh Vyas

Fall 2015 Associate Editor: Nick Zeeb

Fall 2015 Editorial Board

Dilara Alpli, Akil Fernando, David Gu, Spencer Higgs, Azzam Ramji, Ashton Rourke, Dorothy Wong, Xiaoya Xu, Karen Yu

Spring 2016 Editor-in-Chief: Xiaoya Xu

Spring 2016 Publisher: Karen Yu

Spring 2016 Editorial Board

Joyce Chan, Henry Choi, Akil Fernando, Spencer Higgs, Lily Liao, Marco Lo, Aqsa Mian, Arth Patel, Azzam Ramji, Monique Tuin, Dan Wei, Dorothy Wong, Xiaoya Xu, Karen Yu, Leroi Yu, Kevin Zhang